Monday, 24 January 2011

Γενεύη, Ιανουάριος – Μάρτιος, 2011


Έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου, επιθυμώ να δημοσιεύσω εμπιστευτικές πληροφορίες που έλαβα με αθέμιτο τρόπο. Δεν επιθυμώ σ’ αυτό το στάδιο να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποίησα για να αποκτήσω τις πληροφορίες. Το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω τώρα είναι ότι τούτες είναι απόλυτα ακριβείς και δεν δέχονται καμία αμφισβήτηση καθ΄ ότι αυτές είναι η πάσα, γυμνή, αλήθεια. Μάρτυρες, αξιόπιστοι πέραν πάσης αμφιβολίας, υπάρχουν, πλην όμως δεν επιθυμώ να τους ξεγυμνώσω. Ούτε επιθυμώ να αναφέρω ούτε να υπαινιχθώ καν αν έχουν χρησιμοποιηθεί ψυχότροπες ουσίες από οιονδήποτε, με η χωρίς την θέλησή του / της κατά την διάρκεια της αθεμίτου πληροφόρησής μου. Μοναδικός μου γνώμονας στην παράνομη μου αυτή ενέργεια ήταν και είναι η παράθεση επακριβών πληροφοριών στο κοινό που αφορά ζωτική σημασίας θέμα της πάγιας καθημερινότητας. Και τούτο, για να συνεισφέρω ανάλογα με τις δικές μου δυνάμεις με περισσή αφοσίωση στην δημοσιοποίηση υψίστης σημασίας πληροφοριών, έστω και αν αθέμιτα μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά αν και πιθανόν να είναι και περισσότερες, στην αρχή ή και κατά την συνολική διάρκεια των ενεργειών που απέβησαν μεν καρποφόρες αν και αθέμιτες. Ίσως σε απώτερο στάδιο να αναφέρω ενδείξεις όσον αφορά στις παράνομες πράξεις που έλαβαν χώρα όμως ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση, δεν θα ήθελα να εκληφθεί ως αδυναμία ή και υπεροψία καθ’ ότι, επαναλαμβάνω, τούτες αφορούν θέμα υψίστης σημασίας και η γνώση τους είναι αναπόσπαστο μέρος της νεώτερης ιστορίας. Και εξηγούμαι: η γνώση αποτελεί δικαίωμα και έκαστος υπέχει υποχρέωση να την παρέχει στους πάντες ανεξαρτήτως κόστους, ηθικού ή χρηματικού ή και ακόμα ζωτικού. Αυτά, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων μου αλλά και των δικαιωμάτων του κοινού γενικότερα. Δεύτερες σκέψεις, έστω και σοφότερες, δεν επιτρέπεται να αλλοιώσουν ούτε την θέλησή μου ούτε την ροή των πληροφοριών.

Θα μπορούσα αμέσως τώρα να άρχιζα την παράθεση των όσων έλαβα γνώση με τον όποιον τρόπον έχω μετέλθει για την εξασφάλιση τους. Προς τι όμως η βιασύνη όταν η ιστορία έχει ήδη καταγράψει τα γεγονότα που πρόκειται να εξελιχθούν στο εγγύς μέλλον. Είναι πλέον τοις πάση γνωστό ότι παρά τις δευτέρου βαθμού αλλαγές που είναι δυνατόν να λάβουν χώρα, το ζήτημα αυτό καθεαυτό δεν επιδέχεται στοιχειωδών  αλλοιώσεων καθ’ ότι βρίσκεται ήδη καταγεγραμμένο με αδιαμφισβήτητο τρόπον εις τις πεποιθήσεις τόσον αυτών που έχουν ιδία γνώση των γεγονότων αλλά και αυτών που σύντομα πρόκειται να συμβούν αλλά και εις όσων δεν έλαβαν ακόμα πλήρη γνώση αν και τους έχει δοθεί η εκ του προχείρου καταγεγραμμένη εξιστόρηση των διαμειφθέντων. Διότι αν άκουαν τον σερβιτόρο ο οποίος μετέδιδε εις τον μάγειρα την παραγγελία του πελάτη για το μεσημεριανό του γεύμα θα άκουε ολοκάθαρα την παραγγελία να αποδίδεται με την γνωστή ρήση «μία από τα ίδια».


7 comments:

Aceras Anthropophorum said...

"μια από τα ίδια" αυτών των καιρών μοιάζει με την παράξενη ηρεμία τσας πριν το ξέσπασμα της νεροποντής. Όποιος σιαίρεται την ηρεμίαν της καλοτζιαιρίας ή κλαίει την μοίρα του για τα μίζερα της ανομβρίας αντίς να προετοιμάζεται, θα είναι απροετοίμαστος για την μεγάλη χαρά που ίσως επέρχεται τζιαι αντίς για ευαιργετικήν βροχήν να ζήσει καταστροφικές πλύμηρες.

Μεν θωρείς τα σημάθκια. Θώρε τζιεί που τα σημάθκια, θα γλυτώσεις τζιαι δέκα οκκάες αχρείαστην κατάθλιψην. Εκτός που αν ο μυνίσκος την χρειάζεται για να περιπαίζει τζιαι να παραπλανεί άλλους πόνους.

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous said...

Φίλε Ασέρα, η βροχή και ο μυνίσκος επιβάλλουν υπερβολές. Ακόμα ελπίζω...

Aceras Anthropophorum said...

είναι μέσα που την μεγένθυση της υπερβολής που μπόρεις να δεις ευαίσθητες λεπτομέρειες. Εξάλλου τζιαι αυτά που σου έγραψα εγώ είναι κάτι μεταξύ υπερβολής τζιαι ευσεβούς πόθου, βασισμένων όμως σε αρθολογιστικήν ανάλυσην ασήμαντων σημαθκιών.

Καταλάβω τι μεγενθύνσεις σε άλλες διαστάσεις της ζωής μπορεί να κάμει ένας απλός φυσικός πόνος. Ιδίως σε έναν τόσον καίριον σημείον.

the Idiot Mouflon said...

"I can't read shit anymoe,
I just sit back and ignore.."

Tin Machine, "I can't read"

Aceras Anthropophorum said...

Esénan to provliman sou en allou δε Ίντιοτ Μουφλόν. Shit όπου θέλεις ξαλάφρωσε τζιαι άσε μας να αναπνεύσουμεν. Πέμας όμως που εν να shit να μεν τα πατήσουμεν τζιαι να πάμεν αλλού να αναπνεύσουμεν.

rose said...

θαυμαζω απεριόριστα το θάρρος και την παρρησία σου αντικακομούτσουνε, την άοκνη συνέπεια να πας εκει που κανείς άλλος πριν δεν πήγε για να μας φέρει την είδηση πρώτος!
δηλώνω θαυμάστρια

go go go

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous said...

- Αγρινέ: "Cause you just can't get it right, can't get it right"...

-Ρόουζ: Πραγματικά, ήταν Ηράκλειος άθλος...