Friday, 7 October 2011

Πρωτίστως Νομιμότητα


Θεωρώ πολύ λανθασμένη και άκρως επικίνδυνη την προσπάθεια πολλών να εντοπίσουν στο σύνταγμα και τους νόμους άρθρα και κανονισμούς που να επιτρέπουν είτε την απομάκρυνση του προέδρου από το αξίωμα του είτε την άρση της ασυλίας του. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος έχει πρωτίστως την πολιτική και θεσμική ευθύνη για την τραγωδία στο Μαρί, όπως δυνατόν και για άλλα θέματα. Όπως συμβαίνει και συνέβαινε και προηγουμένως και εξ υπαρχής της υπάρξεως της κυπριακής δημοκρατίας, και με άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Τούτες όμως είναι ευθύνες που αναλαμβάνονται από τον ίδιο λόγω ευθιξίας, όταν και όση υπάρχει. Ούτε με την βία ούτε με νομικές τεχνικές δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση του προέδρου. Ισχύει βεβαίως και το ρητό «απ’ εν αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του» αλλά τούτο είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Αυτά, για να μην ξεχνούμε πως τούτο το κράτος πρέπει πάση θυσία να διατηρήσει την αυστηρώς ομιλούμενη νομιμότητα του.

7 comments:

Aceras Anthropophorum said...

Άκου ρέ κουμπάρε.

1. Ο πρόεδρος είσιεν την πολιτικήν τζιαι προσωπικήν ευθύνην όταν ανάλαβεν την κατάσχεσην του φορτίου στον τόπον μας. Η απόφαση τούτη εβασίστην στην διαβεβαίωσην ότι η ΕΦ ήταν υπηρεσιακά ικανή να χειριστεί τα πυρομαχικά. Δεν ήταν τζιαι πυρινικά όπως έιπαν οι φωστήρες δημοσιογράφοι, παρούτιν ήταν. Το ότι ο αρχηγός της ΕΦ δεν ήταν ικανός να επιλέξει έναν ασφαλή χώρο για την φύλαξην του φορτίου δεν το έξερεν κανένας που πριν. Αν το έξερεν δεν θα τον εδιόριζεν.

2. Ο προεδρος είσιεν την πολιτικήν ευθύνην να διορίζει τους υπουργούς που εδιόρισεν. Ο Παπακώστας είναι ένας έντιμος άθρωπος, ένας κεντρώος Μακαριακός που έξερεν περί στρατού, που μπόρεις να βασιστείς πάνω του ότι δεν θα τον διαφθείρει η βρωμιά που οργιάζει μες τον στρατόν. Ο Κυπριανού ήταν ένας πολιτικός καριέρας που πολλά καλά τα εκατάφερεν σαν επίτροπος της ΕΕ. Τον έναν επρότεινεν τον το ΑΚΕΛ , τον άλλον το ΔΗΚΟ.

3. Ο πρόεδρος έχει την πολιτικήν ευθύνην να αλλάξει όσον ημπόρει τα κακώς έχοντα μες τον κρατικόν μηχανισμόν τζιαι να προχωρήσει ο τόπος σε μιαν πιο σύχρονην, αποτελεσματικήν τζιαι δίκαιην διοίκησην.

4. Οι υπουργοί αναλάβαν που τον πρόεδρον την ευθύνην να χειριστούν το ζήτημαν. Ο ένας πολιτικά τζιαι ο άλλος υπηρεσιακά. Εκαθοδηγούσαν επίσης την επιχείρησην φύλαξης.

5. Οι αθρώποι επεθάναν τζιαι η ηλεκτρική εκαταστράφην όχι διότι ενάλαβεν η Κύπρος το φορτίον αλλά γιατί δεν εγίνηκεν ότι έπρεπεν που την μιαν για να φυλαχτεί καλά τζιαι που την άλλην διότι ακόμα τζιαι άμαν αρκέψαν οι εκρήξεις μιαν εφτομάδαν έγινεν εγγληματική αμέλεια να σκορπιστεί ή να καταστραφεί το φορτίον.

Το να συχχίζει κάποιος την πολιτικήν ευθύνην του σημείου 4 τζιαι 5 με το 1, 2, 3 είναι το πιό ήπιον έναν λάθος λογικής συνέχειας τζιαι συνέπειας. Εάν ο πρόεδρος ήταν ενημερωμένος για τες εκρήξεις τζιαι δεν έκαμνεν τίποτε, (όπως ο Παπακώστας τζιαι ο Κυπριανού), τότε έχει τζιαι πολιτική τζιαι ποινικήν ευθύνην τζιαι τζιείνος.

Το να χρησιμοποιείσει ο πολιτικός υπόκοσμος της Κύπρου αυτήν την απλήν λογικήν διαστρέυλωσην για να πλήξει τον Χριστόφκιαν τζιαι την αριστεράν πολιτικά είναι τουλάχιστον υποκρισία - μάξιμουν βρωμιά. Το να παρουσιάσουν τα μέσα, τζιαι ο Πολυβίου τα γεγονότα συχχίζοντας τα διάφορα επίπεδα γεγονότων είναι τουλάχιστον λάθος - μάξιμουν έναν παιχνίδιν ύπουλον, μια περιρρέουσα για εξόντωσην πολιτικών αντιπαθειών.

Όχι ρε φίλε. ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ αυτήν την εκδοχήν τζιαι παρουσίασην της πραγματικότητας. Τζιαι σε παρακαλώ, σου ζητώ τουλάχιστον εσύ σαν διαδυκτιακός φίλος να σεβαστείς αυτήν μου την ελεύθερην ΑΠΟΨΗΝ, τζιαι να μην με προδώσεις τζιαι συ όπως άλλοι που εφορέσαν την στρατιωτικήν μπόταν τζιαι μου εδώκαν έναν κτύπημαν κάτω που την μέσην, υπονοώντας ειρωνικά κάτι περί κομματόσκυλλων, αρνιών του ΑΚΕΛ, τυφλωμένων από παρωχημένες ιδεολογίες τζιαι ξέρω τί άλλα εξυπνάκηκα.

Aceras Anthropophorum said...

Οι πολιτικές αποφάσεις του προέδρου κατα την δικήν μου εκτίμησην για τα σημεία 1 τζιαι 2 (το να κάμνει ουδέτερην εξωτερικήν πολιτικήν τζιαι να διορίζει δεξιούς στην Κύβέρνησην) αποτρέψαν την απομόνωσην του κράτους μας λόγω διοίκησης από αριστερούς, εφέραν ειρηνικές συμφωνίες με όλους σχεδόν τους γειτόνους μας για την εκμετάλλευσην των πετρελαίων, εποτρέψαν την αναγνώρισην τους ποτζιεί που τους μουσουλμάνους, τζιαι παρόλον που δεν επροχωρήσαν οι συνομιλίες όπως εθέλαμεν, ούτε εκόπηκεν η πορεία προς μιαν λύσην, ούτε απομονώθηκεν ο τόπος όπως με τους προηγούμενους. Δεν εν δουλειά του Πόλυ να ζυάσει αυτά τα ζωτικά ζητήματα με την πολιτικήν απόφασην του να κρατηθεί το φορτίον στην Κύπρον τζιαι να φορτώσει του προέδρου την ευθύνην για τον άδικον χαμόν των αθρώπων. Οι αθρώποι δεν επεθάναν διότι ήρτεν το φορτίον. Οι αθρώποι επεθάναν διότι όταν ακόμα τζιαι όταν το φορτίον έδωκεν τζιαι την τελευταία προειδοποίησην ο στρατός δεν έλαβεν σοβαρά την κατάστασην. Ούτε τζιείνος, ούτε η πυροσβεστική. Ούτε οι υπηρεσιακοί, ούτε οι πολιτικοί προιστάμενοι που ήταν ενήμεροι τζιαι έπρεπεν να χειριστούν. Αυτήν είναι η έννοια του δεν εγνώριζα του Χριστόφκια τζιαι η ειρωνική αντίκρυση της είναι τουλάχιστον αδικία, μάξιμουμ υποκρισία τζιαι παλλιαθρωπιά.

Με βάσην την δικήν μου λογικήν φίλε μου, απορρίπτω τζιαι την δικήν σου στάσην "απόν αντρέπεται ο κόσμος εν δικός του". Αυτοί πον αντρέπουνται είναι αυτοί που βιάζουν την απλήν λογικήν ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Για πρώτην φοράν στα ιστορικά του κράτους μας (τί του κράτους μας, του κράτους ΣΑΣ...) υπουργοί τζιαι ανώτατοι αξιοματούχοι παραιτούνται (παραιτούν τους) άμαν δεν κάμουν την δουλειάν τους, άμαν κλέψουν, άμαν παρανομήσουν. Η πολιτκή ευθύνη αναλήφθηκεν τζιαι όχι μόνον. Σήμερα το ΑΚΕΛ εδέχτηκεν κυβέρνησην εθνικής ενότητας διότι έχει κυπριακόν, προεδρίαν της ΕΕ, διαχείρησην των πετρελαίων, οικονομικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αντί να αρπάξει την ευκαιρίαν το πολιτικόν σύστημα τζιαι προωθήσει με τούτον τον πρόεδρον που δεν έχει πλέον τίποτε να χάσει τες τομές που δεν τολμά κανένας να κάμει, θέλει τον εξευτελισμόν του Χριστόφκια τζιαι την παραίτησην της αριστεράς από το να υπάρχει.

Ε όι ρε φίλε. Για την αθλιότηταν του κυπριακού πολιτικού συστήματος δεν ηφταίει ούτε η ανικανότητα του Χριστόφκια, ούτε η ποθκιαντραποσύνη του, ούτε το ότι δεν ηξέρει καλά αγγλικά. Οι Αγγλοσάξονες μάχουνται να μας φκάλουν τον τάφον μας (γκούτις, μούτις τζιαι στάνταρτς τζιαι ππούαρς), οι Ρωσσο-ορθόδοξοι εμπιστέύκουνται μας δάνεια με 4.5% (8, 10, 16% οι φίλοι της Ελλάδας). Όποιος αντρέπεται που έχει πρόεδρον γυον της πλήστρας που μιλά ππάττα κκιούττου αγγλικά να πάει στον ψυχαναλυτήν να μελετήσει τα αίτια της αντροπής του.

Με πολλήν πολλή εκτίμησην, έστω τζιαι αν δεν συφφωνώ μαζίν με ούλλα που λαλείς, ιδίως με την απαισιοδοξίαν σου, γράφω σου αυτά που πιστεύω, διότι δεν είμεινεν σχεδόν κανένας άλλος πας τα μπλόγκς που να τον εκτιμώ αρκετά για να του αννοίξω την καρκιά μου χωρίς να φοβάμαι τον κακομούτσουνον που κρύβει μέσα του.

rose said...

Ξεχνάμε ότι το Πόρισμα Πολυβίου υπέδειξε ευθυνες και σε άλλους εκτος τον πρόεδρο.. Ξεχνάμε επίσης πως με οτν τρόπο που αποδιδονται οι ευθυνες γινεται μια τρυπα στο νερο και πάλι!

Αυτο που δεν ειπωθηκε ευθέως ποτέ, ούτε απο τους μεν ούτε απο τους δε, είναι οτι οταν κάποιος επιμενει για την ορθοτητα της αρχικής του αποφασης (Προεδρος) και εξακολουθεί να είναι θεσμικά ο πρώτος τη τάξη και έχουμε δημοκρατία τότε εκ των πραγμάτων ΑΦΟΠΛΙΖΕΙ όλους τους μηχανισμους από τους υφιστάμενους του...

Και όταν η Επιτροπή Αμυνας της Βουλής κοιμάται, και οι συνειδήσεις των υφισταμενων του προέδρου κοιμούνται (αλλως κρυψε για να περάσουμε με τον πελλον που μπλέξαμε) οδηγουμαστε με μαθηματικη ακρίβεια στην εκρηξη

Αφοπλίστηκαν ως εξής:

π.χ. Βαση Μαρί - δεν ήταν εξουσιοδοτημενοι να χειριστουν το φορτίο

Πυροσβεστική - δεν είχαν προσβαση στην αχρήστευση του υλικου (γιατι δεν ειχαν τετοια άδεια)

Στρατος- αν αναλαμβανε μονομερώς ο στρατος μα εφαρμοσει το manual που έχει στα χέρια του για την φυλαξη εκρηκτικου υλικου κάποιοι, απο το Προεδρικο, θα μιλούσαν πια για πραγματικο πραξικοπημα hello!!

Υπουργείο ΕΞ - ο χειρισμος σε διπλωματικο επιπεδο ενώ το φορτίο φούσκωνε

Κοινοβουλευτικη Επιτροπη Αμυνας- Πέρα βρέχει


Καταλάβατε γιατι φταίει ο Πρόεδρος ;

Γιατι εκτος απο λάθος απόφαση ο ίδιος ενεθάρρυνε σειρά λάθος αποφάσεων για 2.5 χρόνια ΧΩΡΙΣ επίβλεψη ή υπευθυνότητα
Κάτω απο τον Πρόεδρο μια ολοκληρη πυραμίδα σε διαφορετικό βαθμό εχουν φυσικότατα και ποινική και προσωπικη ευθυνη (Αλλιως να ξαναδιαβασουν τον διορισμο τους στην Δημοσια Υπηρεσία)

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous said...

Άκου, ρε Φίλε,

Μιλάς σωστά, μιλάς τζαι θυμωμένα. Καταλάβω σε. Γι’ αυτό θα πω λίγα περισσότερα απ’ όσα συνήθως λέω.

Κατ’ αρχή, όποια γνώμη έχω για τα διάφορα που αφορούν τούτα τα θέματα, είναι εντελώς προσωπική και δεν βασίζεται σε όσα λενε κόμματα, πολιτικοί, κανάλια και ούτε στο πόρισμα του Πόλυ, που παρεμπιπτόντως δεν διάβασα παρά μερικές παραγράφους και δεν προτίθεμαι να το διαβάσω. Έχω βγάλει το δικό μου πόρισμα προ πολλού, βασιζόμενος στα όσα η μνήμη μου συγκράτησε τα τελευταία χρόνια και σε όσα έμαθα από πρώτο χέρι μια που τυχαίως έγινα γνώστης, σε ανύποπτο χρόνο αλλά και στον σημαίνοντα χρόνο, γεγονότων σημαντικών.

Ούτε ο Πόλυς, ούτε και ο φίλος μου ο Ασέρας χρειάζεται να μου πουν πως η πολιτική, οι πολιτικοί, οι κατά καιρούς κυβερνώντες καθώς και πλείστοι απ όσους στην δημόσια (και ημηδημόσια) υπηρεσία λαμβάνουν αποφάσεις, όζουν και ζέουν.

Συμφωνώ με τα περισσότερα που έγραψες και δεν προτίθεμαι να απαντήσω σημείο με σημείο σ’ αυτά που διαφωνώ. Όπως κι εσύ, έτσι κι εγώ βασίζομαι στην προσωπική μου αλήθεια και στο δικό μου ήθος.

Πιστεύω, όπως είπα πολλές φορές προ-Μαρί, πως ο Χριστόφιας είχε και έχει καλές προθέσεις αλλά έχει λάθος συμβούλους. Και δεν συμφωνώ όταν λαμβάνονται αποφάσεις ή γίνονται ενέργειες που αποσκοπούν σε όφελος ή αποφυγή ζημιών για το κόμμα. Όπως ποτέ δεν μου άρεσε ούτε και μου αρέσει όταν κυβερνώντες έκαναν παρόμοια για παρόμοιους ή και άλλους λόγους. Σιχαίνομαι την ευνοιοκρατία, το ρουσφέτι και την διαπλοκή. Δυστυχώς, όμως, όλα αυτά υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, δίπλα μου, καθημερινά. Τα σιχαίνομαι, τα απεχθάνομαι αλλά επειδή δεν μπορώ να κάμω τίποτε, τα αγνοώ. Κάποτε, θέλω να πω λίγα πράγματα αλλά τις περισσότερες φορές, τα λέω απλώς for the record και δεν αναμένω κάτι.

Εν κατακλείδι, πιστεύω στη πάση θυσία διατήρηση της νομιμότητας του κράτους και την αποφυγή ακραίων καταστάσεων (και αχρείαστων επαναστάσεων!). Οι καιροσκόποι καραδοκούν. Και ούτε θα πω το «ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω». Θα πω μόνο πως όλοι πρέπει να συνάξουμε τον νού μας, όπου τον έχουμε για να αποφύγουμε κι άλλα δυσάρεστα και να πετύχουμε και ευχάριστα, inshallah!

Ακόμα δκυό πράματα: με ενοχλεί όταν λες «το κράτος ΣΑΣ». Εσύ τί/πιοός είσαι; Τούτος ο τόπος δεν είναι δικός σου; Μόνο για ψάρεμα σου αρέσκει να ‘ρκεσαι; Τζαι το δεύτερο: Λάθος εκατάλαβες. Είμαι αισιόδοξος!

Aceras Anthropophorum said...

Φίλε, ευχαριστώ για την απάντησην σου. Στη βάση πρέπει να μοιάζουμε σε πολλά. Ίσως εν λόγω Βαρωσιού, Σιελώνων, Κλαψίδων...

Το ΣΑΣ είναι ουσιαστικόν. Έχει πάνω που 20 χρόνια που αυτόν το κράτος ούτε έχει την δύναμην να καταπιέσει την δικήν μου ύπαρξην, ούτε τζιαι μου κόψει το μέλλον μου τζιαι τους ορίζοντες μου όπως μου το έκαμεν στα πρώτα χρόνια της ενήλικης μου ζωής. Όντας οικονομικά τζιαι κοινωνικά ανεξάρτητος από αυτόν το κράτος τζιαι από αυτόν το κατεστημένον, μπορώ να το χέσω χωρίς κόστος. Ε, μιαν τζιαι ελευθερώθηκα που λλόου του δεν πρόκειται το ονομάσω τζιαι κράτος μου. Προτιμώ να μεινίσκω παρατηρητής που έξω τζιαι που μακρυά.

Για το "αισιόδοξος" δεν μπορείς να φανταστείς πόσον με εσυγκίνησες.

Anonymous said...

"π.χ. Βαση Μαρί - δεν ήταν εξουσιοδοτημενοι να χειριστουν το φορτίο"

Είχαν όμως αναλάβει την υποχρέωση και τη χρηματοδότηση να διαφυλάξουν το φορτίο που ήταν "κάπως είπαν" επικίνδυνο. Είχαν δώσει τη διαβεβαίωση γι' αυτό διά στόματος αρχηγού ΓΕΕΦ Στρατηγού Μπισμπίκα. Αν δεν είχαν καμιά υποχρέωση τότε, γιατί σκοτώθηκαν να σβήσουν τη φωτιά;

"Πυροσβεστική - δεν είχαν προσβαση στην αχρήστευση του υλικου (γιατι δεν ειχαν τετοια άδεια"

Ούτε τη ζήτησαν, ούτε προειδοποίησαν για τον μεγάλο κίνδυνο. Τότε γιατί πήγαν στην αυτοψία; Απλά έστειλαν τους δικούς τους πυροσβέστες στο βέβαιο θάνατο.

"Στρατος- αν αναλαμβανε μονομερώς ο στρατος να εφαρμοσει το manual που έχει στα χέρια του για την φυλαξη εκρηκτικου υλικου κάποιοι, απο το Προεδρικο, θα μιλούσαν πια για πραγματικο πραξικοπημα hello!!"

Δηλαδή; Και το hello που κολλά; Δεν νομίζεις ότι είναι πολύ απαξιωτικό αγαπητή κυρία;

"Υπουργείο ΕΞ - ο χειρισμος σε διπλωματικο επιπεδο ενώ το φορτίο φούσκωνε"

Όχι το φορτίο! Ένα εμπορευματοκιβώτιο ήταν. Και τί έπρεπε να κάνει ο ΥΠ. Εξ.; Έπρεπε να τους πει τί να κάνουν για να μην εκραγεί και να τα πάρει όλα μαζί του;

"Κοινοβουλευτικη Επιτροπη Αμυνας- Πέρα βρέχει"

Πέρα ξιπέρα βρέχει, έχει ευθύνες ή δεν έχει; Αυτό είναι το θέμα.

"Καταλάβατε γιατι φταίει ο Πρόεδρος;"

Θα καταλάβουν το ΤΑΕ και ο Γενικός Εισαγγελέας. Θα τις αποδώσουν τα Δικαστήρια μαζί με τις απαραίτητες τιμωρίες.
Τιμωρίες για τις οποίες εγώ πάλι θα λυπηθώ πολύ. Μια καταστροφή όταν συμβαίνει, όπως και με την όποια ακολουθούμενη τιμωρία, που είναι κι' αυτή καταστροφή, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία χαράς και ικανοποίσησης. Εκτός κι' αν πάψουμε οικιοθελώς να είμαστε άνθρωποι. Αυτή θα ήταν η " ήττα".

rose said...

προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται οι συλλογισμοι Ανώνυμε κι ας μη φαίνεται με την πρώτη ματια...

ΥΣ (το hello, δεν ήταν απαξιωτικο)